Antoniuskerk Oldenzaal
Antonius van Padua
home nieuws vieringen geschiedenis rondleiding Contact


Antoniuskerk Oldenzaal
SECRETARIAAT
Spoorstraat 2
7572 CZ Oldenzaal
Tel. 0541-512467
E-mail: plechant@xs4all.nl
Website: www.antoniuskerk-oldenzaal.nl

Openingstijden:
Donderdag: 14 - 16.00 uur
Vrijdag: 10 - 11.30 uur

Bankrelatie: Rabo. NL85RABO0139171797

H. Antonius van Paduakerk is een locatie van de parochie H. Plechelmus. (www.plechelmusparochie.nl)
Elke morgen om 8.00 uur is Pastor B.H.M. Reerink pr., telefonisch bereikbaar voor dringende pastorale zaken. Tel. 0541-530291.

LOCATIERAAD
Geloofsgemeenschappen H. Plechelmus en H. Antonius van Padua

Voorzitter: Mariëtte Hudepohl

Secretaris: Vacant

Penningmeester: Vacant

Locatieraadlid: Jos Oude Groote Beverborg

Pastoraatsgroep : Ans Quinten

VRIJWILLIGERS
Een grote groep vrijwilligers van de locatie Plechelmus / Antonius zetten hun vrije tijd in voor de twee geloofsgemeenschappen H. Plechelmus en H. Antonius van Padua in diverse werkgroepen. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom voor werkzaamheden en/of ondersteuning van activiteiten in de beide binnenstad slocaties Plechelmus en Antonius. Informatie over vrijwilligers en werkgroepen zijn te verkrijgen bij het secretariaat (tel. 0541-512467)

BASILIEKKOOR
Door een fusie op 1 januari 1999 van het gemengde Antoniuskoor met het herenkoor van de Plechelmusbasiliek is het Plechelmus-Antonius koor tot stand gekomen. In het weekend wordt de liturgie door het koor verzorgd in de St. Plechelmusbasiliek met hoofdzakelijk Latijnse méérstemmige kerkmuziek en éénstemmige Gregoriaans. Dennis Vallenduuk is de organist van het koor en is tevens dirigent van het Gregoriaans. Doordeweekse vieringen worden in de Antoniuskerk en de Plechelmusbasiliek door het koor verzorgd. Nieuwe leden zijn altijd welkom. De repetitie is op donderdagavond voor de dames van 19.30 tot 21.00 uur en heren van 20.00 tot 21.30 uur. (gezamenlijk van 20.00 tot 21.00 uur) . Indien u belangstelling heeft om in dit koor mee te willen zingen, neem dan contact op met voorzitter Jos Lansink of dirigent Hans Schokker.